NAWIGACJA

INFORMACJE OGÓLNE

 

Samorządowa Instytucja Kultury

ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALEŃCU

Maleniec 54

26-242 Ruda Maleniecka

tel. (41) 373-11-42

e-mail: maleniec@gmail.com

www.maleniec.pl

www.facebook.com/maleniec.zzh

 

Charakterystyka działalności

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu (dalej-ZZH) jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Końskich. Jako instytucja kultury ZZH prowadzi działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury, w tym zabytków techniki i muzealiów zgromadzonych na terenie zabytkowego kompleksu przemysłowego (XVIII-XX w.) w Maleńcu.

Do postawowych zadań ZZH należy m.in.:

  • udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych,
  • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
  • przygotowanie urządzeń zabytkowych i utrzymanie ich w stałej gotowości do podjęcia pokazowej produkcji metodami z XVIII w.,
  • katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów,
  • opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z działalnością instytucji kultury,
  • promocja dziedzictwa technologicznego regionu i jego dokumentowanie.

 

Zwiedzanie ekspozycji

Siedziba ZZH znajduje się na terenie zabytkowego kompleksu przemysłowego (XVIII-XX w.), obejmującego m.in. budynki dawnej walcowni, gwoździarni, układ hydroenergetyczny, dawne magazyny i plac przyzakładowy. Kompleks ten jest udostępniany zwiedzającym za okazaniem biletu wstępu, który nabyć można w kasie ZZH.

 

Godziny zwiedzania

Poniedziałek-niedziela (7 dni w tygodniu)

od godz. 8.00 do godz. 18.00

 

Bilety wstępu

Bilet normalny: 5,00 PLN

 Bilet ulgowy: 3,00 PLN

 

Szczegółowa informacja i rezerwacja biletów

Tel. (41) 373-11-42

E-mail: maleniec@gmail.com